Lilla Lilly nyfödd och Mamma Minna tvättar och bekantar sig med sin dotter

Född 2022-02-12

Minna med sin dotter 10 minuter gammal

Nu hemma i valpbädden och valpen Lilly första dygn hemma

Lilly 4 dygn. Redan rund och trind

Minna en fantastisk mamma som alltid finns i Lillys närhet

Rengöring en viktig Mammaroll. Klarar Minna galant

  • Lilly 2 veckor

    Mys mellan Mamma och dotter

  • Lilly 12 dagar och nu öppnat upp ögonen för att möta världen i nytt ljus

  • Ätit och nu lite gäspigt

  • Lilly 2 veckor

  • 2,5 v

  • 2,5 v

  • Lilly 3 veckor

  • 3,5 v